Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Монгол хэл, хэлшинжлэлийн тэнхимийн докторант Цэдэн овогтой Отгонсүрэн “Англи, монгол хэлний харьцаа заасан «P» нэгж, тэдгээрийн нийтлэг шинж (N1+P+N2 бүтэц дэх «P» нэгж)” сэдвээр 2022 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Хэл шинжлэлийн докторын зэрэг хамгаална.

Докторын зэрэг хамгаалуулах хурал МУИС-ийн I байрны 320 тоот танхимд 14:00 цагаас болно.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар