Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

Улаанбаатарын Их Сургуулийн Монгол хэл, уран зохиолын тэнхимийн докторант Очирваань овогтой Отгонжаргал “Монгол, япон хэлний нэрийг үйлээр тодотгох нөхцөлийн харьцуулсан судалгаа” сэдвээр 2022 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Хэл шинжлэлийн докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах хурал МУИС-ийн II байрны 439 тоот танхимд 14:00 цагаас болно.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар