Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн докторант Хү. Шиаоли (HU, XIAO LI) “Дунхуан Могао агуйн Юань гүрний үеийн ханын зураг дахь бүжгийн хөдөлгөөний судалгаа” сэдвээр Урлаг судлалын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 12-р сарын 06-ны 14:00 цагаас цахимаар хуралдана.

СОЁЛ, УРЛАГ СУДЛАЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар