ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй URGENT төслийн “FUTURE IS URBAN” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Share Button

Европын Холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй “Энэтхэг ба Монгол улсын хот суурин газрын уур амьсгалын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх чадвар, түүнд дасан зохицох байдал – URGENT” төслийн хүрээнд Энэтхэг улсын Ахмедабад хотод 2022 оны 12-р сарын 16-18 өдрүүдэд Төслийн хамтрагч байгууллагууд болох Нирма их сургууль (Nirma University) болон GIFT хотын захиргаа (GIFT finance tec-city) хамтран “Future is Urban: хот төлөвлөлт, байгальд түшиглэсэн шийдэл, чадавх бэхжүүлэлт” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулагдлаа.

Тус хуралд Төслийн хамтрагч талууд болох 5 улсын төлөөлөгчид оролцсоноос Монгол улсыг төлөөлөн Төслийн Монгол талын удирдагч профессор О.Алтансүх, Төсөлд оролцож буй дэд профессор Н.Оюунчимэг, ахлах багш Б.Ариунсанаа нар оролцож, “Water quality study of artificial lake formed after gravel mining in urban area” болон “Some key issues in expanding protected area network” гэсэн сэдвүүдээр илтгэл хэлэлцүүлэв.

Уг хурлын зорилго нь Төслийн хүрээнд ахисан түвшний судалгааны үр дүн, мэдлэг түгээх, туршлага солилцоход оршихын зэрэгцээ хот төлөвлөлт, экологи, дэд бүтэц, архитектур, технологи болон бусад олон талт салбарын эрдэмтэн, судлаачид, дадлагажигчид болон бусад мэргэжилтнүүдэд зориулсан мэдлэг солилцох платформыг бий болгоход оршино.

Төслийн цахим хуудас: https://urgent-project.net/en/php/page.php?p=122  

Facebook холбоос:

https://www.facebook.com/groups/urbangreenblue/permalink/1352850385480679/

https://www.facebook.com/groups/urbangreenblue/permalink/1352850705480647/

 

Мэдэгдэл

Энэхүү нийтлэлийг гаргахад Европын Комиссоос дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд үүнд дурдагдсан аливаа бичиглэл нь зөвхөн зохиогчдын үзэл бодлыг илэрхийлэх бөгөөд Европын Комиссын албан ёсны байрыг суурийг төлөөлөхгүй. Энэхүү бичиглэлд дурдагдсан аливаа агуулга, үзэл санаанд Европын Комисс хариуцлага хүлээхгүй.

Энэхүү 619050-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP төсөл нь Европын Холбооны Erasmus+ CBHE хөтөлбөрийн санхүүжилтээр хэрэгжиж байна.

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This project No. 619050-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP has been funded by Erasmus+ CBHE program of the European Union.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар