“SKY” сайн үйлсийн тэтгэлэг зарлагдлаа

Share Button

“SKY” сайн үйлсийн тэтгэлгийг МУИС-ийн Ази судлалын тэнхимийн Солонгос судлалын ахлах багш Б.Дулмаа, МУИС-ийн магистрантурт суралцаж төгссөн БНСУ-ын иргэн Хан Жонтаг нар санаачлан 2021-2022 оны хичээлийн жилээс олгож эхлээд хоёр дах жилдээ олгох гэж байна.  

Тэтгэлгийн зорилго:  Уг тэтгэлэг нь 2022-2023 оны хичээлийн жилд МУИС-ийн Солонгос хэл–орон судлал, Солонгос хэлний орчуулгын хөтөлбөрөөр идэвхтэй суралцагч, ОУХНУС-ийн Солонгос хэл заавал судлахаар сонгон судалж буй суралцагч, ШУС-ийн БУС-ын хөтөлбөрөөр идэвхтэй суралцаж буй суралцагчдыг дэмжих.  

Тэтгэлэгт хамруулах суралцагчийн тоо: 4  

  • МУИС-ийн Солонгос хэл – орон судлал, Солонгос хэлний орчуулгын хөтөлбөрөөр идэвхтэй суралцаж буй, бакалавр болон ахисан түвшний суралцагч 1
  • ОУХНУС-ийн Солонгос хэл заавал судлахаар сонгон судалж буй суралцагч 2 (Монгол-Солонгосын харилцаагаар судалгаа хийх сонирхолтой бол давуу тал болно.) 
  • ШУС-ийн БУС-ын хөтөлбөрөөр идэвхтэй суралцаж буй суралцагч 1 

Тавих шаардлага 

  1. МУИС-ийн Солонгос хэл – орон судлал, Солонгос хэлний орчуулгын хөтөлбөрөөр идэвхтэй суралцаж буй, бакалавр болон ахисан түвшний суралцагч байх 
  2. Голч дүн 3,0 ба түүнээс дээш байх 
  3. Амьдралын нөхцөл байдлаа үнэн зөв бичсэн байх  

Бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт:  

  1. Анкет /загварын дагуу/ татах 
  2. Дүнгийн тодорхойлолт   
  3. Хүсэлт /Хүсэлт гаргах болсон шалтгаан, амьдралын нөхцөл байдал, сурлагын амжилт, олон нийтийн ажилд оролцсон туршлага гэх мэт агуулгаар дэлгэрэнгүй А4 нэг нүүр бичих/ 
  4. Тодорхойлох захидал нэг хувь /Ар гэрийн байдлын тухай бичсэн сайн мэдэх хувь хүн болон сургууль, хорооны тодорхойлолт бичиг гэх мэт/ 

Материал хүлээн авах  хугацаа:2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны 12.00 цаг хүртэл Сиси системээр бүртгүүлж, тэтгэлгийн бүрдүүлэх бичиг баримтыг Оюутны хөгжлийн төвд хэвлэж өгсөн байна. 

МУИС эхний шатны шалгаруулалтыг хийж, Тэтгэлэг олгогч талд илгээнэ. Эцсийн шатны шалгаруулалтыг “SKY” сайн үйлсийн тэтгэлгийн сангаас зарлана. Шалгаруулалтын дүн 2023 оны 05 дугаар сарын 5-нд гарна. Тэнцсэн тухай хариуг имэйлээр мэдэгдэх болно. 

Мэдээлэл авах утас: 77307730-1514, 9910-9128,  

Цахим шуудан: enkhtaivan_ts@num.edu.mn, dulmaa.b@num.edu.mn  

ШУС, Ази судлалын тэнхим 

Оюутны хөгжлийн төв 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар