МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн ээлжит хурал 2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр болж дараах асуудлыг хэлэлцэв. Үүнд:

1. МУИС-ийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

2. МУИС-д профессор, багш ажиллуулах журмын зарим заалтад өөрчлөлт оруулах тухай.

МУИС-ийн дүрэмд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд Эрдмийн зөвлөлийн гаргасан санал, дэмжигдсэн шийдвэрийг тусган МУИС-ийн Удирдах зөвлөлд хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.

Түүнчлэн МУИС-д профессор, багш ажиллуулах журмын зарим заалтад өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэв.

МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөл

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар