Газарзүйн докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУБИС-ийн МБУС-ийн Газарзүйн тэнхимийн докторант Буянтын Тэнгис (TANGKESI) “Хээрийн бүсийн ландшафтын орон зай-цаг хугацааны өөрчлөлт, түүний үнэлгээ” сэдвээр Газарзүйн доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална.

Докторын зэрэг хамгаалуулах хурал 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 14.00 цагт МУИС-ийн I байрны 320 тоот танхимд болно.

Газарзүйн ухаанаар доктор(Ph.D)-ын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар