тэнхим

Тэнхимийн эрхлэгч нартай хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо

Оюутны хөгжлийн бодлого (ОХБГ)-ын газраас тэнхимийн эрхлэгч нартай хамтран ажиллах талаар уулзалт хэлэлцүүлгийг арваннэгдүгээр сарын 01-ний өдөр зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт нийт 27 тэнхимийн эрхлэгч болон тэнхимийн төлөөллүүд оролцож, ОХБГ-аас дэвшүүлж буй дараах сэдвийн хүрээнд санал ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар