WOS

МУИС-ийн шилдэг эрдэмтэн судлаачдыг алдаршуулах “Web of Science-2023” хүндэтгэлийн арга хэмжээ боллоо

Шинжлэх ухааны ажилтны өдрийг тохиолдуулан МУИС-ийн шилдэг эрдэмтэн, судлаачдыг алдаршуулах “Web of Science” хүндэтгэлийн арга хэмжээг 11 дэх жилдээ 2023 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгуулав.Энэхүү арга хэмжээ нь шинэ мэдлэг бүтээж, судалгааны ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар