Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

Монгол Улсын Их сургуулийн докторант Б.Өргөнбуян нь “Түрэгийн хаант улс, Тан улсын харилцаа (618-630)” сэдвээр Олон улс судлалын докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална.

Олон улс судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 19-ний өдрийн 14:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн I байрын 320 тоот өрөөнд болно.

Олон улс судлалын Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар