Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал болоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн ээлжит 2015 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдааны шийдвэр

Хурал хичээлийн 1-р байрны 208 тоот өрөөнд 09.00 цагт эхэлж 10 цаг 35 минутанд дуусав.

Хуралд Захирал Р.Бат-Эрдэнэ, дэд захирал Г.Баярмагнай, Б.Болдгив, Ч.Нарантуяа, О.Мөнхбат, ЗХШҮА-ны дарга В.Батцэнгэл, МТА-ны дарга А.Баатарбилэг, СНА-ны дарга Ч.Ундрам, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлууд Б.Баяртогтох, Н.Батнасан, Н.Баатарбилэг, Ж.Эрдэнэбулган, С.Баттулга, Д.Сайнбилэгт, Ц.Ганболд, А.Амарзаяа нар оролцлоо.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

 1. Багшийн хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааны санхүүжилтийн түр журам /Сургалт эрхэлсэн дэд захирал Г.Баярмагнай/
 2. Цаг үеийн бусад асуудал

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

1-р асуудлын хувьд

Захирлуудын гаргасан дараах чиглэл, саналуудыг тусган 2015 оны төсөвт төлөвлөгдсөн  Багшийн хөгжлийг дэмжихэд зориулсан  төсвийг зарцуулах тухай Удирдамж гаргахаар шийдвэрлэв. Үүнд,

 1. Тэнхмийн түвшинд голчлон төвлөрч, тэнхмээс гол санал санаачлагыг гаргах,  тэнхимүүдэд тодорхой хэмжээгээр төсвийн хязгаарлалт тогтоож өгөх
 2. Тэнхмийн багшийн тоо болон тэнхмийн онцлог, төлөвлөсөн үйл ажиллагааны зарим заалтыг тусгах
 3. Тэнхимгүй сургуулиудын хувьд сургуулийн хэмжээнд багшийн тоо болон үйл ажиллагааны зарим заалтыг тусгах
 4. Тэнхмийн санал дээр үндэслэж мэргэжлийн, нэр хүндтэй, томоохон олон улсын хурал, зөвлөгөөнд үндсэн илтгэгчээр оролцох багшийг дэмжих, санхүүжүүлэх
 5. Төсөвт зүйчлэн суугаагүй ч багш нарын санаачлагаар гаргаж буй хамтын ажиллагааг дэмжиж санхүүжүүлэх
 6. Эрүүл мэндийн тухай заалтын хувьд зарим нэг онцгой тохиолдолд бүрэлдэхүүн сургуулийн хэмжээнд хэлэлцсэний үндсэн дээр эмчилгээний төлбөрийн тодорхой хэсэгт мөнгөн тусламж үзүүлэх (Хөдөлмөрийн дотоод журамд зааснаас давсан мөнгөн тусламж)
 7. БСШУЯ болон бусад сургууль байгууллагуудаас санаачилж байгаа багш нарт  хэрэгтэй, шаардлагатай сургалтуудыг санхүүжүүлэх

Мөн захирлуудын гаргасан  саналд туссан дараах зардлуудыг  төсөвт  заасан зориулалтын зардлаас гаргах.  Үүнд,

 1. Эхний ээлжинд СНА-аас танилцуулсан 24 анги танхимыг шаардлагатай материал, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангаж хэвийн ажиллагаатай болгох
 2. Багшийн ажиллах орчныг сайжруулах /дундын зориулалттай техник хэрэгсэл,  тоног төхөөрөмжөөр тоноглох/
 3. Байгууллагын гишүүнчлэлийн зардал гаргах
 4. Анги танхимыг автомат түгжээтэй болгох, цахимжуулах саналыг цаашид харгалзаж үзэх

2-р асуудал:  Цаг үеийн бусад асуудлын хувьд:

 1. Бүрэлдэхүүн сургуулиуд энэ хичээлийн жилд аттeстатчлалд орох бүх багш нартаа мэдэгдэл өгөх
 2. Сургалтын инженерийн аттестатчлалын хүрээнд ХШУИС-иас томилогдсон ажлын хэсгээс мэргэжлийн шалгалтыг авч дуусгах
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар