АНУ-ын ШУ-ны сангийн судалгаа: АНУ-ын судалгаа, боловсруулалтын хөгжлийн чиг хандлага ба олон улсын гүйцэтгэлтэй харьцуулсан үзүүлэлт

Share Button

ДНБ –нээс судалгаа боловсруулалтын салбарт  зарцуулах  хувь  нь  улс орны эрүүл эдийн засгийн хөгжлийнгол  шалгуур үзүүлэлт юм. Харамсалтай нь хөгжиж буй улс орон бодлогын  хувьд энэ чухал салбартаа анхаардаггүй байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээс судалгаа боловсруулалтад зарцуулсан хувь (R&D/GDP ratio ) 2009 онд АНУ – 2.9%, 2008 онд Япон, Өмнөд Солонгос дэлхийд хамгийн өндөр- 3.8 %, Хятад улс – 1.7% байв. Харин  2009 онд тус үзүүлэлтээр  Израиль, Швед, Финлянд, Япон, Өмнөд Солонгос, Швецарь, Тайван зэрэг  улс  тэргүүлэв.                          ЭШИХ

дэлгэрэнгүй…