Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн Түүхийн тэнхимийн докторант Б.Эрдэнэбилэгийн “1945 оны чөлөөлөх дайн ба БНМАУ-ын Аюулаас хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаа” сэдэвт докторын ажлын хаалттай хамгаалалт 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 14:00 цагаас МУИС-ийн хичээлийн 2-р байрны 439 тоот өрөөнд болно.

Түүх, Археологи, Антропологийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл