“ЛАНТУУН ДОХИО” ТББ-аас оюутан залууст цахим гэмт хэрэг, хүний наймааны чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх талаар яриа, таниулга хийлээ

Share Button

МУИС-ийн оюутан, залууст “Лантуун дохио” ТББ-ын гишүүн С.Нямдэлгэр хүний наймаа, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, цахим гэмт хэрэг ба түүний хор уршгийн талаар цогц ойлголтыг өгч, холбогдох хууль тогтоомжийг энгийнээр тайлбарлах замаар хүчирхийллийг үл тэвчих, сэргийлэх, өөрийгөө хамгаалах хандлагыг оюутан залууст түгээлээ.

“Лантуун дохио” ТББ-ын залуустаа баярлалаа.

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС