МУИС болон Турк хэл, орон судлал хөтөлбөрийн танилцуулга хийлээ

Share Button

МУИС-ШУС-ХУС-ын Ази судлалын тэнхим, Турк судлалын салбарын багш, оюутнууд 2019 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр Нийслэлийн Баянгол дүүргийн “Оюуны Ундраа” цогцолбор сургуулийн 12-р анги төгсөгчдөд МУИС-ийн давуу тал суралцах боломж хийгээд хэрхэн элсэх элсэлтийн журам болон Түрк хэл, орон судлал хөтөлбөрийн тухай танилцуулж сонирхсон асуултад хариуллаа.