МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд багш, ажилтан шалгаруулж авна

Share Button

МУИС-ИЙН ХАРЬЯА БАЙГАЛЬ-ЭХ ЛИЦЕЙ АХЛАХ СУРГУУЛЬ,
ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН МАТЕМАТИКИЙН БАГШИЙН
АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Ажлын байрны нэр: Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн математикийн багш

Ажлын байрны зорилго: Цогц чадамжид суурилсан боловсролын стандартыг хангах түвшинд суралцагчдад боловсрол эзэмшүүлэх, тэднийг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй удирдан чиглүүлэх.

Ажлын байрны үндсэн үүрэг зорилт:

 • Сургууль, багшийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдвөл зохих хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэх
 • Сургалтын ажлыг чанарын өндөр түвшинд явуулах, байнга сайжруулах
 • Цогц чадамжид суурилсан боловсролын стандарт хэрэгжүүлэх
 • Хүүхэд бүрийг судалж ажиллан, хөгжүүлэх
 • Сургууль олон нийт, нийгмийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй бүтээлч оролцох

Боловсрол: Дээд
Тавигдах шаардлага:

 • Математикийн багшийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн
 • Багшлах эрхтэй
 • Сурган хүмүүжүүлэх арга ухаан, ур чадвартай байх
 • Мэргэжлийн онол практикийн өндөр мэдлэгтэй
 • Англи хэлний зохих мэдлэгтэй
 • Бүтээлч, багаар ажиллах чадвартай
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд болон интернэтийн орчинд ажиллах чадвартай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт
 • Цээж зураг (сүүлийн 6 сард авхуулсан 3х4 хэмжээтэй)

Бүртгэл: 2019 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 23-ны өдрийг дуустал МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 204 тоотод явагдана. Утас: 75754400-1132, 75754400-8101

МУИС-ИЙН ХАРЬЯА БАЙГАЛЬ-ЭХ ЛИЦЕЙ АХЛАХ СУРГУУЛЬ,
ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН ФИЗИКИЙН БАГШИЙН
АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Ажлын байрны нэр: Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн физикийн багш

Ажлын байрны зорилго: Цогц чадамжид суурилсан боловсролын стандартыг хангах түвшинд суралцагчдад боловсрол эзэмшүүлэх, тэднийг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй удирдан чиглүүлэх.

Ажлын байрны үндсэн үүрэг зорилт:

 • Сургууль, багшийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдвөл зохих хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэх
 • Сургалтын ажлыг чанарын өндөр түвшинд явуулах, байнга сайжруулах
 • Цогц чадамжид суурилсан боловсролын стандарт хэрэгжүүлэх
 • Хүүхэд бүрийг судалж ажиллан, хөгжүүлэх
 • Сургууль олон нийт, нийгмийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй бүтээлч оролцох

Боловсрол: Дээд
Тавигдах шаардлага:

 • Физикийн багшийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн
 • Багшлах эрхтэй
 • Сурган хүмүүжүүлэх арга ухаан, ур чадвартай байх
 • Мэргэжлийн онол практикийн өндөр мэдлэгтэй
 • Англи хэлний зохих мэдлэгтэй
 • Бүтээлч, багаар ажиллах чадвартай
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд болон интернэтийн орчинд ажиллах чадвартай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт
 • Цээж зураг (сүүлийн 6 сард авхуулсан 3х4 хэмжээтэй)

Бүртгэл: 2019 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 23-ны өдрийг дуустал МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 204 тоотод явагдана. Утас: 75754400-1132, 75754400-8101

МУИС-ИЙН ХАРЬЯА БАЙГАЛЬ-ЭХ ЛИЦЕЙ АХЛАХ СУРГУУЛЬ,
ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН БИОЛОГИЙН БАГШИЙН
АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Ажлын байрны нэр: Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн биологийн багш

Ажлын байрны зорилго: Цогц чадамжид суурилсан боловсролын стандартыг хангах түвшинд суралцагчдад боловсрол эзэмшүүлэх, тэднийг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй удирдан чиглүүлэх.

Ажлын байрны үндсэн үүрэг зорилт:

 • Сургууль, багшийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдвөл зохих хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэх
 • Сургалтын ажлыг чанарын өндөр түвшинд явуулах, байнга сайжруулах
 • Цогц чадамжид суурилсан боловсролын стандарт хэрэгжүүлэх
 • Хүүхэд бүрийг судалж ажиллан, хөгжүүлэх
 • Сургууль олон нийт, нийгмийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй бүтээлч оролцох

Боловсрол: Дээд
Тавигдах шаардлага:

 • Биологийн багшийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн
 • Багшлах эрхтэй
 • Сурган хүмүүжүүлэх арга ухаан, ур чадвартай байх
 • Мэргэжлийн онол практикийн өндөр мэдлэгтэй
 • Англи хэлний зохих мэдлэгтэй
 • Бүтээлч, багаар ажиллах чадвартай
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд болон интернэтийн орчинд ажиллах чадвартай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт
 • Цээж зураг (сүүлийн 6 сард авхуулсан 3х4 хэмжээтэй)

Бүртгэл: 2019 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 23-ны өдрийг дуустал МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 204 тоотод явагдана. Утас: 75754400-1132, 75754400-8101

МУИС-ИЙН ХАРЬЯА БАЙГАЛЬ-ЭХ ЛИЦЕЙ АХЛАХ СУРГУУЛЬ,
ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН ГАЗАР ЗҮЙН БАГШИЙН
АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Ажлын байрны нэр: Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн газар зүйн багш

Ажлын байрны зорилго: Цогц чадамжид суурилсан боловсролын стандартыг хангах түвшинд суралцагчдад боловсрол эзэмшүүлэх, тэднийг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй удирдан чиглүүлэх.

Ажлын байрны үндсэн үүрэг зорилт:

 • Сургууль, багшийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдвөл зохих хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэх
 • Сургалтын ажлыг чанарын өндөр түвшинд явуулах, байнга сайжруулах
 • Цогц чадамжид суурилсан боловсролын стандарт хэрэгжүүлэх
 • Хүүхэд бүрийг судалж ажиллан, хөгжүүлэх
 • Сургууль олон нийт, нийгмийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй бүтээлч оролцох

Боловсрол: Дээд
Тавигдах шаардлага:

 • Газар зүйн багшийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн
 • Багшлах эрхтэй
 • Сурган хүмүүжүүлэх арга ухаан, ур чадвартай байх
 • Мэргэжлийн онол практикийн өндөр мэдлэгтэй
 • Англи хэлний зохих мэдлэгтэй
 • Бүтээлч, багаар ажиллах чадвартай
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд болон интернэтийн орчинд ажиллах чадвартай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт
 • Цээж зураг (сүүлийн 6 сард авхуулсан 3х4 хэмжээтэй)

Бүртгэл: 2019 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 23-ны өдрийг дуустал МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 204 тоотод явагдана. Утас: 75754400-1132, 75754400-8101

МУИС-ИЙН ХАРЬЯА БАЙГАЛЬ-ЭХ ЛИЦЕЙ АХЛАХ СУРГУУЛЬ,
ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН НИЙГЭМ СУДЛАЛЫН БАГШИЙН
АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Ажлын байрны нэр: Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн нийгэм судлалын багш

Ажлын байрны зорилго: Цогц чадамжид суурилсан боловсролын стандартыг хангах түвшинд суралцагчдад боловсрол эзэмшүүлэх, тэднийг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй удирдан чиглүүлэх.

Ажлын байрны үндсэн үүрэг зорилт:

 • Сургууль, багшийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдвөл зохих хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэх
 • Сургалтын ажлыг чанарын өндөр түвшинд явуулах, байнга сайжруулах
 • Цогц чадамжид суурилсан боловсролын стандарт хэрэгжүүлэх
 • Хүүхэд бүрийг судалж ажиллан, хөгжүүлэх
 • Сургууль олон нийт, нийгмийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй бүтээлч оролцох

Боловсрол: Дээд
Тавигдах шаардлага:

 • Нийгэм судлалын багшийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн
 • Багшлах эрхтэй
 • Сурган хүмүүжүүлэх арга ухаан, ур чадвартай байх
 • Мэргэжлийн онол практикийн өндөр мэдлэгтэй
 • Англи хэлний зохих мэдлэгтэй
 • Бүтээлч, багаар ажиллах чадвартай
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд болон интернэтийн орчинд ажиллах чадвартай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт
 • Цээж зураг (сүүлийн 6 сард авхуулсан 3х4 хэмжээтэй)

Бүртгэл: 2019 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 23-ны өдрийг дуустал МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 204 тоотод явагдана. Утас: 75754400-1132, 75754400-8101

МУИС-ИЙН ХАРЬЯА БАЙГАЛЬ-ЭХ ЛИЦЕЙ АХЛАХ СУРГУУЛЬ,
ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ БАГШИЙН
АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Ажлын байрны нэр: Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн англи хэлний багш

Ажлын байрны зорилго: Цогц чадамжид суурилсан боловсролын стандартыг хангах түвшинд суралцагчдад боловсрол эзэмшүүлэх, тэднийг сургах, хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй удирдан чиглүүлэх.

Ажлын байрны үндсэн үүрэг зорилт:

 • Сургууль, багшийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдвөл зохих хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийг хэрэгжүүлэх
 • Сургалтын ажлыг чанарын өндөр түвшинд явуулах, байнга сайжруулах
 • Цогц чадамжид суурилсан боловсролын стандарт хэрэгжүүлэх
 • Хүүхэд бүрийг судалж ажиллан, хөгжүүлэх
 • Сургууль олон нийт, нийгмийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй бүтээлч оролцох

Боловсрол: Дээд
Тавигдах шаардлага:

 • Англи хэлний багшийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн
 • Багшлах эрхтэй
 • Сурган хүмүүжүүлэх арга ухаан, ур чадвартай байх
 • Мэргэжлийн онол практикийн өндөр мэдлэгтэй
 • Бүтээлч, багаар ажиллах чадвартай
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд болон интернэтийн орчинд ажиллах чадвартай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт
 • Цээж зураг (сүүлийн 6 сард авхуулсан 3х4 хэмжээтэй)

Бүртгэл: 2019 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 23-ны өдрийг дуустал МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 204 тоотод явагдана. Утас: 75754400-1132, 75754400-8101

МУИС-ИЙН ХАРЬЯА БАЙГАЛЬ-ЭХ ЛИЦЕЙ АХЛАХ СУРГУУЛЬ,
ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН ХИЧЭЭЛИЙН БАЙРНЫ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Ажлын байрны нэр: Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвийн хичээлийн байрны зохион байгуулагч
Ажлын байрны зорилго: Сургуулийн хичээлийн байрны зохион байгуулалт, ашиглалт, өрөө тасалгаануудын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих, байрны гадаад болон дотоод орчны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага, засвар үйлчилгээний хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үйлчилгээний ажлыг зохион байгуулах, үйлчилгээний ажилчдыг ажил үүргийн дагуу ажиллуулах, тэдгээрийн ажлын уялдаа холбоог хангах, сургуулийн хэмжээнд хэв журмын зөрчил гаргуулахгүй байх, урьдчилан сэргийлэх, холбогдох бодлого, шийдвэр, журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах.
Ажлын байрны үндсэн үүрэг зорилт:

 • Хичээлийн байрны аж ахуй, үйлчилгээний ажлыг удирдан зохион байгуулах, үйлчилгээнд хяналт тавих, доголдлыг арилгах шуурхай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
 • Хичээлийн байрны ашиглалт, бүх өрөө тасалгаа, шат, хонгил, коридро, анги, танхим, лабораторийн эд хогшил, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллах
 • Удирдлагын бодлого, шийдвэр, холбогдох журмыг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих
 • Мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ажлын төлөвлөгөө гаргах, холбогдох ажлын тушаалтныг тайлан мэдээгээр хангах

Боловсрол: Тусгай дунд, дээд
Мэргэжил: Нягтлан бодох, санхүү бүртгэл
Тавигдах шаардлага:

 • Бүртгэл, тооцооны ажлын арга барил эзэмшсэн
 • 5-с доошгүй жилийн ажлын туршлагатай
 • Удирдан зохион байгуулах чадвартай
 • Эд хөрөнгө хариуцах бүрэн чадвартай
 • Үнэнч шудрага
 • Ашиг сонирхлын зөрчилгүй
 • Хариуцлага хүлээх чадвартай
 • Англи хэлний зохих мэдлэгтэй
 • Бүтээлч, багаар ажиллах чадвартай
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд болон интернэтийн орчинд ажиллах чадвартай

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт
 • Цээж зураг (сүүлийн 6 сард авхуулсан 3х4 хэмжээтэй)

Бүртгэл: 2019 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 23-ны өдрийг дуустал МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 204 тоотод явагдана. Утас: 75754400-1132, 75754400-8101

МУИС-ИЙН ХАРЬЯА БАЙГАЛЬ-ЭХ ЛИЦЕЙ АХЛАХ СУРГУУЛЬ,
ЭКОЛОГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВИЙН ЦЭЦЭГЧНИЙ
АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Ажлын байрны нэр: МУИС-ийн Экологийн боловсролын төвийн цэцэгчин
Ажлын байрны зорилго: ЭБТ-ийн цэцгийн хүлэмжинд өдөр тутмын арчилгаа хийх, тасалгааны ургамал тарьж үржүүлэх
Ажлын байрны үндсэн үүрэг зорилт:

 • Цэцгийн хүлэмжинд өдөр тутмын арчилгаа хийх, ургамал үржүүлж худалдан борлуулах
 • Цэцгийн хүлэмжинд тулгуурласан үйл ажиллагаа, сургалт, дадлагын ажил явуулах нөхцөл бүрдүүлэх, эд хөрөнгө хариуцах
 • Иргэдэд зөвлөгөө өгөх, танилцуулга хийх, сургалт, дадлагын ажил хөтлөн явуулах
 • Байгууллагын бусад үйл ажиллагаанд оролцож, хамтран ажиллах

Боловсрол: Дээд, боловсролын бакалаврын зэрэгтэй
Мэргэжил: Биологич (ургамал судлаач), агрономич
Тусгай шаардлага: Хөдөлмөрч, тасалгааны ургамал тарих, үржүүлэх чиглэлээр туршлагатай, олон нийттэй харьцах, тайлбарлах, танилцуулга хийх, багаар ажиллах чадвартай, бүтээлч, санаачилгатай.
Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Бүртгэл: 2019 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 23-ны өдрийг дуустал МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 204 тоотод явагдана. Утас: 75754400-8101, 99188525