Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд тэнхимийн туслах ажилтан шалгаруулж авна

МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний газарт лифтчин сонгон шалгаруулж авна

ХШУИС-Д ЛАБОРАНТЫН АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуульд мэдээллийн технологийн хэрэглэгчид туслах мэргэжилтэн шалгаруулж авна

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд тэнхимийн туслах ажилтан шалгаруулж авна

МУИС-ийн Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхимд багш сонгон шалгаруулж авна

МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний газарт дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна

МУИС-ийн Номын санд номын санч сонгон шалгаруулж авна

БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬД ЛАБОРАНТЫН АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

МУИС-ИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬД БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА