Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-ийн Номын санд мэдээллийн технологич сонгон шалгаруулж авна

- -

ХШУИС-ийн Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимд Электроникийн лаборант сонгон шалгаруулж авна

- -

ХШУИС-ийн Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимд лаборант сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд сүлжээ холбооны мэргэжилтэн шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газарт хуулийн мэргэжилтэн /түр/ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ХЗС-ийн Практик сургалтын төвд туслах ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-д Гадаад оюутан хариуцсан мэргэжилтэн /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-д багш шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн харьяа Цөмийн физикийн судалгааны төвд Нягтлан бодогч шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Инноваци технологи дамжуулах төвд туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- -