Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-ийн Хяналт мониторингийн албанд дотоод аудитор шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Математикийн Хүрээлэнд НЯГТЛАН БОДОГЧ шалгаруулж авна

- -

МУИС-д багш шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Биеийн тамирын тэнхимд Спорт заалны зохион байгуулагч сонгон шалгаруулж авна

- -

2018-2019 оны хичээлийн жилд ШУС-ийн Физикийн тэнхимийн Зайнаас тандан судлал ба сансар судлалын лабораторид техникч /түр/ авна

- -

МУИС-ийн ХЗС-ийн Практик сургалтын төвд туслах ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Философи, шашин судлалын тэнхимд тэнхимийн туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд Физикийн багш авна

- -

МУИС-ийн Хамтын ажиллагааны хэлтэст туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Номын санд программист сонгон шалгаруулж авна

- -