Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

Япон Улсын Нагояагийн их сургуулийн салбар кампусын ажилтны сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -

МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн газарт дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-д Хүний нөөцийн мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-д багш сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн “МУИС Пресс” төвд хэвлэлийн дизайнер, эх бэлтгэгч сонгон шалгаруулж авна

- -

ХШУИС-ийн ЭХИТ-д лаборант сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хангамж үйлчилгээний газар слесарь сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Европ судлалын тэнхимд туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний албанд дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн оюутны байранд зохион байгуулагч /түр/ сонгон шалгаруулж авна

- -