Ажлын байр

Ажлын байрны нэр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Анкет

МУИС-д ажилтан сонгон шалгаруулж авна

2023-03-17 2023-03-31 Анкет бөглөх

МУИС-д багш сонгон шалгаруулж авна

2022-05-09 2022-05-29 Анкет бөглөх

МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний хэлтэст туслах ажилтан (2) шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Ахисан түвшний сургуульд ажилтан сонгон шалгаруулж авна /Дотоод сонгон шалгаруулалт/

2022-02-23 2022-02-28 Анкет бөглөх

МУИС-ийн Инновац, технологи дамжуулах төвд туслах ажилтан шалгаруулж авна 

- - -

Дараах ажлын байруудад ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- - Анкет бөглөх

Нээлттэй ажлын байранд урьж байна

2021-09-17 2021-09-22 Анкет бөглөх

МУИС-д багш, ажилтан сонгон шалгаруулж авна

2021-08-18 2021-08-25 Анкет бөглөх

Дараах ажлын байруудад ажилтан сонгон шалгаруулж авна

2021-06-16 2021-06-22 Анкет бөглөх

Монгол Улсын Их Сургуульд багш сонгон шалгаруулж авна

2021-05-07 2021-05-28 Анкет бөглөх
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар