Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-ийн Хангамж үйлчилгээний газарт сахиул шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн харъяа Цөмийн Физикийн Судалгааны Төвд нягтлан бодогч авна

- -

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газарт бичиг хэргийн ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газарт бичиг хэргийн ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний газарт үйлчлэгч шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хамтын ажиллагааны хэлтэст туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- -

Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төвийн Бизнесийн сургалтын тасагт түр орон тооны ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн газарт дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ХШУИС-ийн Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимд лаборант сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ХШУИС-ийн Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимд лаборант шалгаруулж авна

- -