Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

ХШУИС-ийн ЭХИТ-д лаборант сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хангамж үйлчилгээний газар слесарь сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Европ судлалын тэнхимд туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний албанд дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн оюутны байранд зохион байгуулагч /түр/ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Ахисан түвшний сургуульд дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Европ судлалын тэнхимийн туслах ажилтны /түр/ сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -

МУИС-ийн Хангамж үйлчилгээний газарт сахиул /Сэлбэ зуслан/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ОУХНУС-д багш шалгаруулж авна

- -

ХШУИС-ийн ХБИТ-д түр орон тооны ажилтан шалгаруулж авна

- -