ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА | Уурын зуухны урсгал засвар /Завхан салбар сургууль/ дахин зарлагдаж байгаа

Share Button

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1589517440735 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар