СОЦИОЛОГИ сэтгүүлд өгүүллээ хэвлүүлнэ үү

Share Button

МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулиас эрхлэн гаргадаг  “СОЦИОЛОГИ” (ISSN-2307-2253) сэтгүүлийн 2021 оны 4-р сард хэвлэгдэн гарах 14 дэх дугаарт  эрдэм шинжилгээний өгүүлэл /ЭШӨ/ хүлээн авна. Энэхүү сэтгүүл нь нийгэм, хүмүүнлэгийн  ухаан болон салбар дундын судалгаа хийдэг судлаач багш нар, мэргэжилтэн ахисан түвшний оюутан суралцагчдын шаардлага хангасан бүтээлийг хүлээн авч хянан магадалж, хэвлэхэд нээлттэй.  

Илгээсэн өгүүлэлд хянан магадлагаа хийж, шаардлага хангасан тохиолдолд “СОЦИОЛОГИ ” сэтгүүлд хэвлэгдэнэ.

Өгүүлэл хүлээн авах хэл: Монгол, Англи

Өгүүлэл хүлээн авах  хугацаа: 2021 оны 3-р сарын 15.

Өгүүлэлд тавигдах шаардлага  бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг Социологи, Hийгмийн ажлын тэнхимийн цахим хаяг dep.num.edu.mn/sna/   болон otgonbayar_ya@num.edu.mn  99193141, тэнхимийн дотуур утас 75754400-2318  аас авна уу. 

МУИС-ийн ШУС-ийн

Социологи, Нийгмийн ажлын тэнхим

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар