Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 27ы өдрийн цахим хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. Номын сангийн журамд өөрчлөлт оруулах тухай.
  2. Хүрээлэн, төвийн эрх зүйн байдлын тухай санал.
  3. Багшийг албан тушаалын зэрэглэлд шалгаруулах үйл ажиллагааны талаар.
  4. Сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай.
  5. Бусад асуудал.  

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. Саналуудыг тусган батлахаар шийдвэрлэв.
  2. Ажлын хэсэг байгуулахаар шийдвэрлэв.
  3. Дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.
  4. Сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх саналыг дэмжиж батлахаар шийдвэрлэв.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар