Монгол Улсын Их Сургуулийн Оюутны холбоо, Оюутан Конгрессын Ерөнхийлөгчийн сонгууль эхэллээ

Share Button

Монголын анхдагч оюутны байгууллага болох Монгол Улсын Их Сургуулийн Оюутны Холбоо, Оюутан Конгресс нь оюутны эрх ашгийг хамгаалах, тэднийг бүх шатанд төлөөлөх, оюутан залуусын хөгжих, боловсрох үйл явцад дэмжлэг үзүүлэх эрхэм зорилгоо бататган илүү боловсронгуй системийг хөгжүүлэн ажиллахаар зорьж байгаа юм. Тэрхүү үнэт зүйл, зарчмыг бий болгоход нэгж оюутан бүрийн саналыг тусгах шаардлага тулгараад буй билээ.

МУИСОХ, ОК – ын 28 дугаар чуулган, 4 дүгээр хуралдаанаас гарсан шийдвэрт үндэслэн Оюутны холбооны удирдлага, тэргүүлэгчдийг сонгох буюу 3.2.1 дүгээр зүйл заалтад МУИС – ийн Оюутны Холбооны ээлжит болон ээлжит бус хуралдаанаар батлагдсан оюутны холбооны ерөнхийлөгчийг сонгохдоо МУИС – ийн идэвхтэй суралцаж буй нийт оюутнуудаас далд хэлбэрээр санал хураалт явуулан сонгох бөгөөд хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигч ерөнхийлөгчөөр сонгогдоно хэмээн заагдсаны дагуу МУИСОХ нь оюутны эрх барих дээд албан тушаал болох МУИСОХ, ОК – ын ерөнхийлөгчийг бүх нийтийн саналаар сонгохоор тогтсон билээ.

Бүх нийтийн сонгууль хоёр дахь удаа зохиох байгуулагдахад бэлэн боллоо.

Ийнхүү МУИС – ийн ОУХНУС–н Олон улсын харилцаа хөтөлбөрийн өдрийн хөтөлбөрийн оюутан О.Дорж, МУИС – ийн ШУС, НУС – ын Боловсрол сэтгэл судлалын тэнхимийн өдрийн хөтөлбөрийн оюутан А.Оюун-Эрдэнэ нар өрсөлдөж байна.

Нэр дэвшигчиддээ амжилт хүсэхийн сацуу МУИС – ийн нийт оюутан та бүхний санал бүр үнэ цэнтэйг ойлгож иргэний цаашлаад оюутны үүргээ биелүүлж 2022 оны 5 сарын 9,10-ны өдрүүдэд болох тус сонгуульд идэвхтэй оролцохыг хүсч байна.

Нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөртэй дараах QR кодуудыг уншуулан танилцана уу.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар