ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА | Хичээлийн 8-р байрны барилгын барилга

Share Button

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://user.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1653355498451 холбоосоор нэвтэрч үзнэ үү.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар