МУИС-ийн бакалаврын таван хөтөлбөр магадлан итгэмжлэгдлээ

Share Button

2022.06.29-ний өдөр МУИС-ийн ШУС, НУС-ын Социологи /D 031402/ бакалаврын хөтөлбөр, Бизнесийн сургуулийн Нягтлан бодох бүртгэл /D 041101/ бакалаврын хөтөлбөр, 2022.07.04-ний өдөр Эрдэнэт сургуулийн Санхүү /D 041201/, Багш, гадаад хэлний боловсрол, /D 011435/ болон ШУС, БУС-ын Биохими /D 051201/ бакалаврын хөтөлбөрүүд магадлан итгэмжлэлийн гэрчилгээгээ гардан авлаа.

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар