“Academic English – Research paper writing” workshop series эхэллээ

Share Button
МУИС-ийн Багшийн хөгжил, суралцахуйг дэмжих төвөөс Их Британи, Америк судлалын тэнхимтэй хамтран зохион байгуулдаг “Academic English – Research paper writing” workshop series эхэллээ.
Сургагч багшаар АНУ-ын Элчин сайдын яамны “English Language Fellow Program”-аар Монгол Улсад ажиллаж байгаа, МУИС-ийн ИБАСТ-ийн зочин багш Винсент Сафарик ажиллах юм.
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар