ERASMUS

“URGENT” төслийн хүрээнд зуны сургалт зохион байгууллаа

Европын Холбооны ERASMUS+ хөтөлбөрийн санхүүжилттэй “Энэтхэг ба Монгол улсын хот суурин газрын уур амьсгалын өөрчлөлтийг тэсвэрлэх чадвар, түүнд дасан зохицох байдал – URGENT” төслийн хүрээнд “ENGAGE – Engaging Science for Resilience and Liveable Cities” зуны сургалтыг зохион ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар