Эрдэм шинжилгээ

SOLICITATION SUMMARY OF PROGRAM REQUIREMENTS Program Synopsis

The United States Agency for International Development (USAID) and the National Sciences Foundation (NSF) are working together to support the third cycle of Partnerships for Enhanced Engagement in Research (PEER) Science. PEER Science is a competitive ...

“ARC” АЗИЙН СУДАЛГААНЫ ТӨВ СУДАЛГААНЫ ТӨСӨЛ ШАЛГАРУУЛНА

МУИС-ийн “ARC” Азийн судалгааны төв  2014 онд Судалгааны төсөл, International Scholars Exchange Fellowship Programme докторын дараах судалгааны судлаачийн төсөл шалгаруулж санхүүжүүлнэ. 1.          Судалгааны төсөл. ARC хөтөлбөр нь МУИС болон их сургууль, шинжлэх ухааны байгууллагад ажилладаг эрдэмтдийн судалгааны багийн ...

МУИС шилдэг судлаачдаа хүлээн авч уулзлаа

Судалгааны их сургуулиудыг эрэмблэхдээ зөвхөн Томсон Ройтерсийн мэдээллийн санг ашигладаг бөгөөд энэ жилийн 11 Нобелийн шагналтны наймыг Томсон Ройтерс өөрийн мэдээллийн сандаа тулгуурлан урьдчилан нэрлэж чадсан байна. МУИС  сүүлийн 3 жилийн хугацаанд судалгааны ажлын хамгийн ...

“ARC” Азийн судалгааны төв судалгааны төсөл шалгаруулна

МУИС-ийн “ARC” Азийн судалгааны төв  2014 онд  Судалгааны төсөл, International Scholars Exchange Fellowship Programme докторын дараах судалгааны судлаачийн төсөл шалгаруулж санхүүжүүлнэ. 1. Судалгааны төсөл. ARC хөтөлбөр нь МУИС болон их сургууль, шинжлэх ухааны байгууллагад ажилладаг эрдэмтдийн ...

Герда Хенкель Сангийн номинац

Герда Хенкель /Gerda Henkel Foundation/ сан нь доорх  хүмүүнлэгийн чиглэлд судалгааны ажлыг дэмждэг төрийн бус, ашгийн бус ХБНГУ-ын багууллага юм. Archaeology Art History Historic Islam Studies History History of Law History of Science Prehistoric and ...

“ARC” АЗИЙН СУДАЛГААНЫ ТӨВ СУДАЛГААНЫ ТӨСӨЛ ШАЛГАРУУЛНА

МУИС-ийн “ARC” Азийн судалгааны төв  2014 онд Судалгааны төсөл,  International Scholars Exchange Fellowship Programme докторын дараах судалгааны судлаачийн төсөл шалгаруулж санхүүжүүлнэ. 1.          Судалгааны төсөл. ARC хөтөлбөр нь МУИС болон их сургууль, шинжлэх ухааны байгууллагад ажилладаг ...

Хүндэт төслийн удирдагч танаа

МУИС  өнөөдрөөс эхлэн 11 сарын 30-ны өдөр хүртэл COS олон улсын төслийн зарлалын хайлтын системыг туршиж байна. Үүнд  2 бүтээгдэхүүн / 1. Funding, 2.Profile/-ийг турших боломжтой боллоо.  Дэлхийн тэргүүлэх их сургуулиуд энэхүү системыг ашиглаж үр ...

PROPOSAL DEADLINE: JANUARY 13, 2014, 11:59 PM U.S. EASTERN STANDARD TIME

SOLICITATION SUMMARY OF PROGRAM REQUIREMENTS  Program Synopsis The United States Agency for International Development (USAID) and the National Sciences Foundation (NSF) are working together to support the third cycle of Partnerships for Enhanced Engagement in Research ...

Манай улсад хийгдэж байгаа судалгааны ажлын 29 хувийг МУИС дангаараа хийж байна

Өнөөдөр манай улсад хийгдэж байгаа судалгааны ажлын 29 хувийг МУИС дангаараа, 38 хувийг бусад төрийн өмчийн их сургуулиуд, 26 хувийг ШУА гүйцэтгэж байна.  Томсон Ройтерсийн мэдээллийн санд бүртгэлтэй сэтгүүлд МУИС-ийн 28 судлаач 48 бүтээл хэвлүүлж ...