Ажлын байр

Ажлын байрны нэр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Анкет

2018-2019 оны хичээлийн жилд ШУС-ийн Физикийн тэнхимийн Зайнаас тандан судлал ба сансар судлалын лабораторид техникч /түр/ авна

- - -

МУИС-ийн ХЗС-ийн Практик сургалтын төвд туслах ажилтан шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Философи, шашин судлалын тэнхимд тэнхимийн туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд Физикийн багш авна

- - -

МУИС-ийн Хамтын ажиллагааны хэлтэст туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Номын санд программист сонгон шалгаруулж авна

- - -

ХШУИС-ийн Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимд лаборант шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн газарт дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газарт туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний лабораторийн менежмент, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

- - -
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар