Ажлын байр

Ажлын байрны нэр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Анкет

МУИС-ийн Санхүү, төлөвлөлтийн газарт нягтлан бодогч сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Инноваци технологи дамжуулах төвд туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн ШУС-ийн Компьютерийн лабораторид лаборант шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд тэнхимийн туслах ажилтан авна

- - -

Монгол Улсын Их Сургуульд багш шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Биеийн тамирын тэнхимд Спорт заалны зохион байгуулагч сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд багш, ажилтан шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Хяналт мониторингийн албанд дотоод аудитор шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний газарт ТЕХНИКЧ шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Хамтын ажиллагааны хэлтэст гадаад харилцааны мэргэжилтэн шалгаруулж авна

- - -