Нээлттэй ажлын байранд урьж байна

Share Button

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨВ

 1. Ажлын байрны нэр: Ахлах эдийн засагч

Орон тоо -1 /үндсэн/

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй

Мэргэжил: Эдийн засагч,

Мэргэшил: Стратеги менежмент төлөвлөлт, эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, нягтлан бодогчоор мэргэшсэн байх

Туршлага:

Санхүүгийн мэргэжлээр таваас доошгүй жил ажилласан байх;

Ур чадвар:

 • Ажлын зохион байгуулалт, бичиг баримт боловсруулах стандарт технологи эзэмшсэн;
 • Эдийн засгийн тооцоо судалгаанд математик загвар, статистикийн аргыг ашиглаж, шинжилгээ, дүгнэлт хийх;
 • Судалгаа шинжилгээний дүнд гарсан тоо баримтыг ашиглан тайлан мэдээ гаргах;
 • Зах зээлийн чиг хандлагыг урьдчилан таамаглах, харилцагч банкнуудын талаарх судалгаа гаргах;
 • Мэдээллийг хянах, логик дүгнэлт гаргах;
 • Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй;
 • Багаар ажиллах, ачаалал даах;
 • Мэргэжлийн болон харилцааны ёс зүйтэй;
 • Байгууллага болон хувь хүний нууцыг чанд хадгалах;

Гүйцэтгэх үүрэг:

Сургуулийн хөгжлийн бодлого, стратегийн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн урт болон богино хугацааны санхүүгийн төлөвлөлт, урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, нэгдсэн төсөв зохиох,  санхүүгийн нөөц, эх үүсвэр бүрдүүлэх, хуваарилах, эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо хийх, санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах, сургуулийн хэмжээнд мөрдөгдөх санхүү, эдийн засгийн холбогдолтой журам, заавар, тушаал шийдвэрийг шинэчлэх, удирдлагын мэдээллийг боловсронгуй болгох, санхүү эдийн засгийн мэдээллийн архивын нэгж бий болгох

 1. Ажлын байрны нэр: Ахлах нягтлан бодогч /ШУС. Нийгмийн ухааны салбар/

Орон тоо – 1 /үндсэн/

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

Боловсрол: Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй

Мэргэжил:   Нягтлан бодох бүртгэл

Мэргэшил: Мэргэшсэн нягтлан бодогч давуу талтай

Туршлага: Мэргэжлээрээ таваас доошгүй жил, тус байгууллагад нягтлан бодогч, эдийн засагчаар 3-с доошгүй жил ажилласан

Ур чадвар:

 • Компьютерийн болон оффисийн тоног төхөөрөмж, технологи сайн эзэмшсэн байх, санхүүгийн программ дээр ажиллах чадвартай;
 • Санхүү, төсвийн проргамм дээр ажиллах чадвартай;
 • Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй;
 • Багаар ажиллах чадвартай;
 • Хариуцлага хүлээх чадвартай;
 • Мэргэжлийн ёс зүйтэй.

Гүйцэтгэх үүрэг:

МУИС-ийн дунд болон богино хугацааны төлөвлөгөөний зорилго, зорилтууд, захирлын үр дүнгийн гэрээг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг бүрдүүлж, батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулалт хийх, үнэн зөв бүртгэх,  нягтлан бодох бүртгэлийн ажлыг зохих хууль, журам зааврын дагуу эрхлэн явуулах, өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллах

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет /Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны нэгдүгээр сарын 31-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолоор баталсан/
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт (өмнө ажиллаж байсан байгууллагын эсвэл удирдагч багшийн)
 • Цээж зураг (сүүлийн зургаан сард авхуулсан 3х4 хэмжээтэй)

Бүртгэл: 

2024 оны тавдугаар сарын 08-15-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл МУИС-ийн хичээлийн нэгдүгээр байрны 203 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Утас: 75754400-1131

Хууль, хүний нөөцийн бодлогын газар

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар