Ректорын зөвлөлийн ээлжит хуралдаан боллоо

Share Button

МУИС-ийн Ректорын зөвлөлийн 2024 оны гуравдугаар сарын 05-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг танилцуулж байна.

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. 2024 оны МУИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам
  2. 2023 оны жилийн эцсийн хөрөнгийн тооллогын үр дүн, актлах хөрөнгийн санал
  3. Бусад асуудлын хүрээнд,
  •  Эрдмийн зөвлөлийн сонгуулийн үр дүнг тус тус хэлэлцлээ.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  • “МУИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг батлав.
  • 2023 оны жилийн эцсийн хөрөнгийн тооллогын үр дүн, актлах хөрөнгийн саналыг хэлэлцэж, дараагийн шатанд шилжүүлэхээр шийдвэрлэв.

РЕКТОРЫН АЖЛЫН АЛБА

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар