Ректорын зөвлөлийн ээлжит хуралдаан боллоо

Share Button

МУИС-ийн Ректорын зөвлөлийн 2024 оны гуравдугаар сарын 19-ний өдрийн хуралдааны шийдвэрийг танилцуулж байна.

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

 1. Удирдах зөвлөлийн дүрэм
 2. Эндаумент сангийн журам
 3. МУИС-ийн эзэмшлийн авто тээврийн хэрэгслийг ашиглах журам
 4. “Хөвсгөл Усан Зам” ХК-ний хувьцааны асуудлаар судалгаа хийж, санал боловсруулах ажлын хэсгийн дүгнэлт
 5. Зүүн бүсийн сургуулийн хотхоны ТЭЗҮ
 6. МУИС-д нэгдсэн 4 сургуулийн багш, ажилтны ажилласан жилийг тооцох тухай
 7. Баруун бүсийн сургуульд томилолтоор ажилласан тухай мэдээлэл
 8. “Future learning” платформын танилцуулга
 9. “Innovation Bootcamp for Nanotechnology Entrepreneurs Mongolia”
 10. Бусад асуудлын хүрээнд,
 • 2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд туслах (сургалт, судалгаа) ажиллуулах орон тоо
 • Хамтарсан шалгалтын тухай мэдээллийг тус тус хэлэлцлээ.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

 • “МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дүрэм болон Эндаумент сангийн журам”-ын төслүүдэд хэлэлцүүлгийн саналыг тусган, нэмэлт өөрчлөлт оруулж боловсруулан, дараагийн шатанд уламжлахаар шийдвэрлэв.
 • “МУИС-ийн эзэмшлийн авто тээврийн хэрэгслийг ашиглах журам”-ыг батлав.
 • Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд “Хөвсгөл Усан зам” ХК-ний хувьцааны асуудлаар хандан, чиглэл авахаар үүрэг болгож, дараагийн шатанд шилжүүллээ.
 • Зүүн бүсийн сургуулийн хотхоны ТЭЗҮ болон бусад холбогдох албан асуудлаар Санхүү, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн проректор Ч.Энхбаярыг орон нутагт томилолтоор ажиллуулж, нөхцөл байдалтай биечлэн танилцахыг үүрэг болгов.
 • МУИС-д нэгдсэн 4 сургуулийн багш, ажилтан өөрийн хүсэлтээр өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлтээ гаргаж, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцалсан тохиолдолд тухайн сургуульд ажиллаж байсан хугацааг МУИС-д ажилласан жилд оруулж тооцон, нэг удаагийн тэтгэмж олгохоор шийдвэрлэв.

РЕКТОРЫН АЖЛЫН АЛБА

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар