Swiss programme for international research by scientific investigation teams (SPIRIT) 

Share Button

Судалгааны төсөлд грант олгох сонгон шалгаруулалтын зарыг та бүхэнд хүргэж байна. 

Мэдүүлэг хүлээн авах хугацаа: 

2024 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр хүртэл 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД ДАРЖ авна уу. 

 

Судалгаа, инновацын бодлогын газар 

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар