“ТА ЯРЬ, БИД СОНСЪЁ” аянд урьж байна

Share Button

МУИС-ийн суралцагчдад оюутны хөгжлийг дэмжих үйлчилгээний үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг түгээх, сургалтын орчин болон материаллаг баазын ашиглалтыг сайжруулах, санал бодлыг сонсож тэдний эрэлтэд суурилсан хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох зорилгоор “ТА ЯРЬ, БИД СОНСЪЁ” аяныг явуулж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах зургаас авна уу.

Оюутан залуус та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг хүсье.
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар