Докторын зэрэг хамгаална

Share Button
Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант З.Өлзий (Wuliji) нь Монгол Улс болон БНХАУ-ын худалдааны харилцаанд нөлөөлж буй бүс нутгийн гео-эдийн засгийн хүчин зүйлс: Замын-Үүд боомтын жишээн дээр сэдвээр Улс төр судлалын докторын (Ph.Dзэрэг хамгаална.
Улс төр судлал, олон улсын харилцааны докторын зэрэг хамгуулуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны тавдугаар сарын 29ий (Лхагва) өдрийн 10:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн V байрны 203 тоот танхимд болно.
УЛС ТӨР СУДЛАЛ, ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГУУЛУУЛАХ ДЭД ЗӨВЛӨЛ
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар