МУИС энэ долоо хоног

Share Button

Монгол Улсын Их Сургууль энэ долоо хоногт болсон үйл явдлынхаа онцлох мэдээллийг тоймлон хүргэж байна.

МИУС-энэ-7-хонгт1

  •  Мэдээлэл технологийн мэргэжлийн шалгалтад МУИС-ийн оюутан хамгийн өндөр оноог авлаа– https://news.num.edu.mn/?p=22925
  • МУИС-ийн Оюутны байгууллагууд хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа– МУИС-ийн захиргаа 2014-2015 оны хичээлийн жилд Оюутны байгууллагатай хамтран ажиллах, оюутны зарим үйлчилгээг Оюутны байгууллагаар нь гүйцэтгүүлэхээр болсон билээ. Энэ тал дээр МУИС-ийн Оюутны холбоо(ОХ), сургуулийн захиргаатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулахын өмнө бусад байгууллагуудтайгаа ямар зохион байгуулалтаар, хэрхэн хамтран ажиллахаа тодорхойлох зорилгоор Оюутны байгууллага хоорондын гэрээг байгууллаа.    https://news.num.edu.mn/?p=22951

  • МУИС-ийн Оюутны байгууллага сургуулийнхаа үйл ажиллагаан дахь оролцоогоо нэмэгдүүлж, баталгаажууллаа.      https://news.num.edu.mn/?p=22981

  • МУИС-аас 4 доктор төрөн гарлаа- https://news.num.edu.mn/?p=22999

  • Чежүгийн Үндэсний Их Сургуулийн төлөөлөгчид МУИС-д зочилж оюутан солилцоогоор ХШУИС-ийн 6 оюутанг “Ухаалаг сүлжээ & сэргээгдэх эрчим хүч” хөтөлбөртөө хамруулахаа боллоо. https://news.num.edu.mn/?p=23004

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар