“МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2015 онд оюутан элсүүлэх журам” шинэчлэгдэн батлагдлаа

Share Button

хуэыггМУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2015 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн хурлаар “МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2015 онд оюутан элсүүлэх журам”-ыг шинэчлэн баталлаа. Журмыг эндээс үзнэ үү. 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар