Mitsubishi UFJ Foundation нэрэмжит тэтгэлэгт материал хүлээн авч байна

Share Button

Untitled-1Тэтгэлгийн нэр: Mitsubishi UFJ Сангийн нэрэмжит тэтгэлэг

Тэтгэлгийн зорилго: Хоёр улс хоорондын нөхөрсөг харилцаа, хамтын ажиллагааг дэмжих хүрээнд оюутнуудын идэвх санаачилгыг нэмэгдүүлж, хүний нөөцийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилготой.

Тэтгэлэг хүлээн авагчийн тоо: 16 суралцагч

Тэтгэлгийн хэмжээ: А групп- 500$, 6 суралцагч

• ХШУИС-сургуулийн суралцагч

• ШУС-ийн БУС-ийн суралцагч
В групп-300$, 10 суралцагч

• ОУХНУС-ийн суралцагч

• ХЗС-ийн суралцагч

• ШУС, НУС-ийн суралцагч

• ШУС, ХУС-ийн суралцагч

Тэтгэлгийн нөхцөл: Тэтгэлэг оюутанд нэг удаа олгогдоно. Гаргасан амжилт, ахиц дэвшлийг харгалзан сургуулийн захиргааны хүсэлтээр нэг удаа үргэлжлүүлэх буюу тэтгэлгийн хугацаа 2 жилээс хэтрэхгүй байна.

Суралцагчид тавигдах шаардлага:

• Улиралд дунджаар 12-оос доошгүй багц цагийн хичээлийг сонгон амжилттай судалж, суралцах чадвар, идэвх санаачилгаа илтгэн харуулсан 1,2,3 дугаар түвшин төгсөж буй бакалаврын хөтөлбөрийн суралцагч байх,

• Сурлагын голч онооны үзүүлэлт GPA-нь А групп бол 3.0 болон түүнээс дээш, В группэд хамаарагдах бол 3.2 буюу түүнээс дээш байна

Тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлт гаргаж буй суралцагч дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

• Бөглөж бэлэн болгосон Data sheet хуудас /татах/

• 2 хувь албан ёсны зураг /1 хувийг data sheet дээр наах, 1 хувийг хавсаргах /

• Сурлагын дүнгийн албан ёсны тодорхойлолт-англи хэл дээр

• Эссэ бичлэг /монгол хэлээр/. Эссэг дараах сэдвүүдээс сонгож бичих бөгөөд 300-аас доошгүй үгтэй, бодит байдалд тулгуурласан байх:

“МУИС-ийн Оюутны хөгжил, төлөвшлийг миний нүдээр”

“МУИС-ийн Оюутан-Монголын ирээдүй”

“МУИС-ийн Оюутны хөгжил дэвшилд миний оруулах хувь нэмэр”

Тэтгэлэг гардуулах хугацаа: 2015 оны аравдугаар сарын 27-ны өдөр

Тэтгэлэгт хамрагдах хүсэлт гаргаж буй суралцагч дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлэн МУИС-ийн хичээлийн I байрны 219 тоот өрөө, Б.Энхжаргал /СНА, Оюутны үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн/-д өгнө.

Тэтгэлгийн материал хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2015 оны зургадугаар сарын 8-ны 15.00 цаг
Хугацаа хоцорсон материал хүлээн авахгүйг анхаарна уу.

Та бүхэнд амжилт хүсье

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар