Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Бизнесийн менежментийн хөтөлбөрийн  докторант  Чулуундорж овогтой Баттүвшингийн “Монголын зах зээл дэх үхрийн махны эрэлтийг үнэлэх нь” сэдвээр Бизнесийн удирдлагын доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээлийн жинхэнэ хамгаалуулалт 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 16.00 цагт МУИС-ийн хичээлийн Төв байрны 2 давхарын 208 тоот Хурлын танхимд болно. Горилогчийн бүтээлтэй МУИС-ийн номын санд танилцана уу.

МУИС-ийн Бизнес, менежментийн докторын ажил хамгаалуулах зөвлөл

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар