Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

СЭЗДС-ийн докторант Ганбаатар овогтой Уянгын “Байгууллагын шударга ёсны хэрэгжилтийн судалгаа: Төрийн өмчит их сургуулиудын жишээн дээр сэдвээр Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээлийн жинхэнэ хамгаалуулалт 2015 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 16.00 цагт МУИС-ийн хичээлийн Төв байрны 2-р давхрын Эрдмийн танхимд болно.

МУИС-ийн Бизнес, менежментийн докторын ажил хамгаалуулах зөвлөл

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар