Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн 2016 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр

хуралдсан хуралдааны шийдвэр

Хуралд захирал Р.Бат-Эрдэнэ, дэд захирал Ч.Нарантуяа, Г.Баярмагнай, О.Мөнхбат, ТДС-ийн захирал Б.Отгонтөгс, ЗХШҮА-ны дарга В.Батцэнгэл, СНА-ны дарга Ч.Ундрам, МТА-ны дарга А.Баатарбилэг, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлууд Б.Баяртогтох, Ц.Болормаа, С.Баттулга, Н.Баатарбилэг, ЗХШҮА-ны ахлах мэргэжилтэн Т.Амартунгалаг, ХЗС-ийн багш Ц.Болормаа, С.Мөнхбат, ГХСТөвийн эрхлэгч Л.Одонтуяа, багш Оюунсүрэн, ШУС-ийн багш В.Батмаа, Биеийн тамирын тэнхмийн эрхлэгч Т.Эрдэнэпүрэв, багш Түмэнтөгс нар оролцлоо.

 Хурал Хичээлийн 1 дүгээр байрны 208 тоот хурлын өрөөнд өглөө 09:10 цагт эхэлж 14:50 цагт дуусав.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 1. Гадаад хэлний төвийн журмын төсөл /Дэд захирал Г.Баярмагнай/
 2. Судалгааны санхүүжилтээс МУИС-д шууд бус зардлын шимтгэл бүрдүүлэхэд баримтлах журмын төсөл /Дэд захирал Г.Баярмагнай/
 3. Хөдөлмөрийн дотоод журмын төсөл /ЗХШҮА-ны дарга В.Батцэнгэл/
 4. МУИС-д Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх хөтөлбөр /Биеийн тамирын тэнхмийн эрхлэгч Д.Эрдэнэпүрэв/
 5. МУИС-ийн үйлчилгээний стандарт /Дэд захирал О.Мөнхбат/

Хуралд танилцуулах товч танилцуулга, мэдээлэл:

 1. МУИС-ийн спорт болон урлагийн заалны ашиглалт /Дэд захирал О.Мөнхбат, БТТ-ийн эрхлэгч Д.Эрдэнэпүрэв/
 2. 2016-2017 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн үйл ажиллагаа /СНА-ны дарга Ч.Ундрам/
 3. Оюутны байгууллага, клубуудын дунд зарласан төслийн шалгаруулалтын дүн /Дэд захирал О.Мөнхбат/

ШИЙДВЭР

 1. Хэлний бодлогын зөвлөл байгуулахаар
 2. Журмын төсөлд гарсан саналыг тусган сайжруулж, тодотгоод Эрдмийн зөвлөлд оруулахаар
 3. Хөдөлмөрийн дотоод журмын төсөлд гарсан саналыг тусган сайжруулж, Эрдмийн зөвлөлд оруулахаар
 4. МУИС-д Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг дахин боловсруулж, сайжруулан 4-р сарын сүүлчээр Захиргааны зөвлөлөөр дахин хэлэлцүүлэхээр
 5. МУИС-ийн үйлчилгээний стандартын талаар гаргасан саналыг тусган засварлаж баталгаажуулан хэрэгжүүлэхээр тус тус шийдвэрлэв.
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар