Оюутан цэрэг хөтөлбөрт хамрагдах оюутнуудын анхааралд

Share Button
Оюутан цэрэг хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй оюутнуудын тоо хэт олон байгаа шалтгаанаар нийт бүртгүүлсэн  3,0 буюу түүнээс дээш голчтой оюутнуудыг тухайн хөтөлбөрт хамруулахаар болсон тул уг шаардлагыг ханган цаг хугацаандаа бүртгүүлсэн оюутнууд 2016.3.30 ны 14:30 цагт Батлан хамгаалах их сургууль дээр цэргийн үүрэгтний үнэмлэх, иргэний үнэмлэх, оюутны үнэмлэх, сургуулийн тодорхойлолтын хамт авч очно уу.
Уг хөтөлбөрт энэ жил цөөхөн оюутан авах учраас хасах магадлал өндөр байгааг анхаарч оюутнууд та бүхэн цаг хугацаандаа бэлэн байх шаардалагатай.
Танхимын хичээл 2016 оны 4 сарын 2-ны өдөр эхлэх бөгөөд бусад холбогдолтой мэдээллийг цугларалт дээр өгөх болно.
77307730-1143
enkhjargal@num.edu.mn
Оюутны алба