Оюутны санаачлагатай төсөл шалгаруулалтын дүн гарлаа

Share Button

Дээд боловсролын шинэчлэлийн хүрээнд Оюутны санаачлагатай төслийг дэмжин Монгол Улсын Их Сургуулиас 2 – р шатын сонгон шалгаруулалтанд нийт 10 төсөл явснаас дараах 9 төсөл сайжруулах нөхцөлтэйгээр урьдчилсан шалгаруулалтад тэнцсэн байна. Үүнд:

Төслийн нэр

1.

Green mind – 2

2.

Таатай орчин таны ирээдүй

3.

Унадаг дугуйтай МУИС

4.

Сонсдог ном

5.

Био – Ирээдүй

6.

 Миний сонголт – миний ирээдүй

7.

Нийгмийн ур чадварыг инженер технологийн мэдлэгтэй хослуулах нь

8.

Green mind -1

9.

Оюутны хөнгөлөлт – хөгжлийн карт

Оюутны алба