Гадаад, дотоодын байгууллагын санхүүжилттэй төслийн удирдагч нарын анхааралд

Share Button

Таны хариуцсан судалгааны төслийн хүрээнд 2011 онд хийсэн нэг жилийн ажлын явцын үнэлгээг дараах асуултын дагуу хариулж 2012 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр хүртэл эрдэм шинжилгээ, инновацийн хэлтэст (research@num.edu.mn) ирүүлнэ үү? Тайлангийн цахим хувилбарыг бүрэлдэхүүн сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн даргад 2012 оны 1  сард багтаан ирүүлнэ үү.  ЭШИХ.   дэлгэрэнгүй