Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн 2016.10.11-ны өдрийн хуралдааны шийдвэр

Хуралд захирал Р.Бат-Эрдэнэ,  дэд захирал Г.Баярмагнай, Б.Болдгив,  Ч.Нарантуяа, О.Мөнхбат, ТДС-ийн захирал Б.Отгонтөгс, ЗХШҮА-ны дарга В.Батцэнгэл, МТА-ны дарга А.Баатарбилэг, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлууд Б.Баяртогтох, Ж.Эрдэнэбулган, Ц.Болормаа, С.Баттулга, Н.Баатарбилэг нар оролцлоо. СНА-ны дарга Ч.Ундрам өвчтэй байлаа.

            Хурал Хичээлийн 1 дүгээр байрны 208 тоот хурлын өрөөнд өглөө 11:15 цагт эхэлж 13:15 цагт дуусав.

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. Багшийн хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /БХТ-ийн захирал С.Батцэцэг/
  2. Хөтөлбөр болон сургалтын журманд оруулах өөрчлөлтийн танилцуулга /Сургалт эрхэлсэн дэд захирал Г.Баярмагнай/
  1. Мэдээлэл

ШИЙДВЭР:

  1. Багшийн хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй танилцаад гарсан саналыг үйл ажиллагаандаа тусган ажиллаж эхлэхийг, мөн сарын дараа саналаа дахин      танилцуулахыг С.Батцэцэг багшид үүрэг болгов.
  1. Хөтөлбөр болон сургалтын журманд оруулах өөрчлөлтөд гарсан саналыг тусган Эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхээр боллоо.
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар