“Оюуны өмчийн эрхийн зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх” сургалт болно

Share Button

“Монгол Улсын их, дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээ, инновацийн үндсэн бодлогын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх шинэчлэлийн арга зам” төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд “Оюуны өмчийн эрхийн зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт сургалт 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10:00-11:30 цагт МУИС-ийн 1-р байрны 208 тоот хурлын зааланд болно.

Энэхүү сургалтад хамрагдсанаар Монгол улсын оюуны өмчийн хяналт, хяналтын тогтолцоо, оюуны өмчийн эрхийн нийтлэг зөрчлүүдийг бодит жишээ дээр тайлбарлаж, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх аргазүйн талаар сонирхсон асуултуудад мэргэжлийн хариулт, зөвлөгөө өгнө.

Бүртгэл: tto@num.edu.mn,

77307730-1140, 99125473

Slide 1

Эрдэм шинжилгээ инновацийн хэлтэс,

Технологи дамжуулах төв