2018 ОЛОН УЛСЫН СУДЛААЧДЫН ХАМТАРСАН ТӨСЛИЙН САНАЛ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ  

Share Button

МУИС нь судалгааны их сургууль болох стратегийн зорилгын хүрээнд эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилго бүхий “ХИЛ ХЯЗГААРГҮЙ ТЭНХИМ, СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИЙН СҮЛЖЭЭ”  хөтөлбөрийг 2017-2018 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлнэ.  Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд  хэрэгжүүлэх  хамтарсан төслийн  зорилго нь  МУИС-ийн гадаад хамтын ажиллагааг дэмжих, улмаар их сургуульд тоног төхөөрөмж,  багажны материаллаг хөрөнгө оруулалтыг татах болон  гадаадын хамтарсан төслийн санхүүжилтийг МУИС-ийн дансаар оруулан хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн болно.

Төсөл хүлээн авах хугацаа: 2017.11.20-2017.12.20

Судалгааны захиалгат сэдэв:

Үндсэн орон тооны профессор, судлаач  та бүхнийг өөрсдийн судалгааны ажлын чиглэлээр МУИС-тай хамтын ажиллагааны гэрээтэй болон бусад гадаадын байгууллагуудтай хамтарсан төсөл  хэрэгжүүлэх саналаа 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийн 18 цаг хүртэл https://project.num.edu.mn (төслийн системийн ТӨСЛИЙН ЗАР цэс рүү орох) цахим хаягаар бүртгүүлж,   картын загварыг ашиглан бичиж, ЭШИХ-т хэвлэмэл хэлбэрээр ирүүлнэ үү.

МУИС-тай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан гадаадын их, дээд сургуулийн талаарх мэдээлэл болон  төслийн  саналын маягтыг доорх линкээс харна уу.

СИСТЕМТЭЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛЫГ ДООРХ ХАЯГААР ТОДРУУЛНА УУ:

Утас: 89009066                И-мэйл хаяг: zoljargal@seas.num.edu.mn

Утас: 99241268                И-мэйл хаяг: project@num.edu.mn

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ ИННОВАЦИЙН ХЭЛТЭС

Утас: 1140/1141               И-мэйл хаяг: project@num.edu.mn

Хүснэгт 1. 2018 ОЛОН УЛСЫН СУДЛААЧДЫН ХАМТАРСАН ТӨСЛИЙН КАРТ

Application for the NUM International Proposal

  Content

 

1.    Abstract/Executive Summary/

 

2.    Background/existing base of knowledge/

 

 

3.    Statement of Need

 

4.    Project Description

 

5.    Budget

 

6.    Organizational Information /partner university/

 

7.    Conclusion-Statement of Outcomes

 

SIGNATURE OF PRINCIPAL INVESTIGATOR:

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар