Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн 2014 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн ээлжит хуралдааны мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

1. Захирлын мэдээлэл
2. Судалгааны хүрээлэн, төв, лабораториудын үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгөх
комиссын дүгнэлт /ЭШИА Эрхэлсэн дэд захирал Ж.Батхүү/
3. МУИС-д Профессор багш ажиллуулах журам /ТДС-ийн захирал Б.Отгонтөгс/

Шийдвэрлэсэн нь:

1. Судалгааны хүрээлэн, төв, лабораториудын үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгөх
комиссын дүгнэлтийг авч хэлэлцээд дараах шийдвэрийг гаргахаар болов.

 • Бодит үйл ажиллагаа явуулдаггүй, нэр төдий зарим хүрээлэн, төвийг
  татан буулгах.
 • Зарим хүрээлэн, төвийн үйл ажиллагааг өөрчлөн зохион байгуулахыг
  шинэ журмаар шийдвэрлэх, шинэ журмын төслийг ойрын хугацаанд
  боловсруулан захиргааны зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэн батлуулахыг
  ЭШИХ-т даалгах.
 • Сургалтын төлбөрөөс цалинжиж буй эрдэм шинжилгээний ажилтны
  орон тоог хасах.

2. МУИС-д Профессор багш ажилуулах журам”-ыг 2014 оны 11-р сарын 25-нд
дахин хэлэлцэхээр боллоо.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар