Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн 2014 оны 11 дүгээр сарын 25-ний өдрийн ээлжит хуралдааны мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Бүрэлдэхүүн сургуулиудаас Сургалтын нэгдсэн албанд ирсэн дүнгийн асуудлын талаар /Сургалт хариуцсан дэд захирал О.Мөнхбат/
  2. “МУИС-д Профессор багш ажилуулах журам”-ын хэлэлцүүлэг /ТДС-ийн захирал Б.Отгонтөгс/

Шийдвэрлэсэн нь:

  1. Бүрэлдэхүүн сургууль Сиси системд суралцагчийн дүн ороогүй шалтгааныг суралцагч нэг бүрээр тодруулан, Сургалтын нэгдсэн албанд албан бичиг ирүүлэх.
  2. Захиргааны зөвлөлийн гишүүдийн саналыг тусган ажлын хэсэгт хэлэлцүүлж, бүрэлдэхүүн сургуулийн тэнхимүүдэд хүргэх, 2 дахь удаагийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2014 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14 цагаас Дугуй зааланд хийлгэхийг ажлыг хэсэгт даалгахаар шийдвэрлэв.
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар