Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн 2014 оны 12 дүгээр сарын 03-ний өдрийн ээлжит хуралдааны мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Захирлын мэдээлэл
  2. Баянхонгор аймаг дах сургуулийн байрны түрээсийн асуудал /БС-ийн Захирал Н.Батнасан/
  3. Хичээлийн байрны үйлчлэгч нарын тухай, мөн хичээлийн 3-р байрны зохион байгуулагчийн тухай гомдлын тухай /Ш.Гончигсүрэн/

Шийдвэрлэсэн нь:

  1. Баянхонгор аймаг дах сургуулийн байрны талаар Захиргааны зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл хийн, захирлын тушаал гаргах
  2. Үйлчлэгч нарыг шинэ он гаргаад хооронд нь сэлгэн ажиллуулах талаар дахин нягталж судлан тушаал гаргах, 3-р байрны зохион байгуулагчийн талаар ёс зүйн хороонд оруулах
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар