Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн 2014 оны 12 дүгээр сарын 12-ний өдрийн ээлжит хуралдааны мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Захирлын мэдээлэл
  2. “МУИС-ийн Пресс хэвлэлийн газар”-ын журмын талаар
  3. МУИС-ийн КРI -ын талаар /ЗХШҮА-ны дарга Д.Баянжаргал/
  4. ТДС-ийн хөтөлбөрийн шинэчлэл, өвлийн элсэлт, журмын шинэчлэл /ТДС-ийн захирал Б.Отгонтөгс/

Шийдвэрлэсэн нь:

  1. МУИС-Пресс хэвлэлийн газрын журмын төслийг дахин найруулах үүргийг Бат-Ирээдүй багшид даалгав.
  2. МУИС-ийн KPI-ийн задаргаанд зарим өөрчлөлтүүд оруулах шаардлагатай тул дараа дахин хэлэлцэхээр боллоо.
  3. ТДС-ийн журмын хувьд сургалтын хэсгийг сургалтын журам руу оруулах, хуучин журмаас сургалтын хэсгийг хүчингүй болгоод, бүтэц зохион байгуулалтын хэсгийг түр хугацаанд хэвээр нь үлдээх.
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар